Tin tức đầu tư


Họp thống nhất chương trình triển khai đánh giá DDCI năm 2022

25/07/2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để thống nhất nội dung chương trình triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương DDCI 2022.

https://media.baoquangninh.com.vn/upload/image/202206/medium/1982226_6b9a0761_10501923.jpgQuang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, qua nghe báo cáo đề xuất của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương DDCI của tỉnh Quảng Ninh là một trong những công cụ rất hiệu quả và ý nghĩa trong việc thúc đẩy các sở, ngành, địa phương thi đua nâng cao chất lượng điều hành, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình, hướng đến phục vụ thực chất cho người dân, doanh nghiệp. Bộ chỉ số DDCI của Quảng Ninh cũng được Trung ương và các bộ, ngành, địa phương khác đánh giá rất cao vì được phát triển dựa theo chuẩn của bộ chỉ số PCI. Chính vì vậy, việc chương trình triển khai đánh giá DDCI năm 2022 phải được nghiên cứu, tính toán kĩ lưỡng, đảm bảo khoa học, chính xác, khách quan, phản ánh được thực chất chất lượng công tác của các sở, ngành, địa phương.

https://media.baoquangninh.com.vn/upload/image/202206/medium/1982227_6b9a0767_10505123.jpgPhó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Từ các ý kiến phát biểu góp ý của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý một số vấn đề trọng tâm cần tính toán kĩ trong quá trình triển khai đánh giá DDCI như số lượng, cơ cấu đối tượng lấy ý kiến khảo sát đánh giá; nghiên cứu phân chia khu vực, nhóm theo tính chất đặc thù công việc, phạm vi hoạt động, địa bàn để đảm bảo bình đẳng trong thi đua và bổ sung đối tượng được khảo sát, đánh giá; nghiên cứu lựa chọn phương pháp khảo sát hợp lý, đảm bảo khoa học, chuyên nghiệp, chính xác, khách quan, thực chất… Đồng thời cần nghiên cứu thành lập mô hình tổ công tác DDCI của tỉnh với sự tham gia của các sở, ngành chức năng và một số đơn vị liên quan để làm tốt hơn công tác tham mưu, phối hợp triển khai và giám sát quá trình thực hiện đánh giá DDCI.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị IPA tỉnh tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện chương trình triển khai đánh giá DDCI năm 2022; báo cáo lại UBND tỉnh phê duyệt, ban hành trong tháng 7 và triển khai thực hiện trong tháng 8/2022.

baoquangninh.com.vn