Tin tức đầu tư


Huy động trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm toàn dân

16/03/2023

Ngày 15/3, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành đợt lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thông qua, các hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của chính quyền, các ngành, đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu bức thiết, phù hợp với xu thế phát triển.

Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), từ đầu tháng 1/2023 đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị, sở, ngành trong tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, người dân về dự thảo luật. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) một cách đồng bộ trong toàn tỉnh.

Nội dung lấy ý kiến đã bám sát 9 nội dung trọng tâm, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất. Trên cơ sở đó, các hình thức lấy ý kiến được thực hiện đa dạng, bằng cách góp ý trực tiếp thông qua website: luatdatdai.monre.gov.vn; góp ý trực tiếp bằng bản giấy, thư điện tử gửi về Sở TN&MT, qua hộp thư điện tử stnvamt@quangninh.gov.vn.