Tin tức đầu tư


Kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ

22/09/2022

Trên địa bàn thành phố hiện còn nhiều dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thành phố đã rà soát, báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng để xử lý dứt điểm thời gian tới.

Dự án Khu dịch vụ kho hàng và bến bãi tại Lục Phủ (xã Bắc Sơn) do Công ty CP Thương mại Du lịch Kim Tinh làm chủ đầu tư, đã chậm tiến độ gần 5 năm.

Theo Báo cáo “Rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật (đợt 1) năm 2022” của UBND thành phố, tính đến tháng 5/2022, trên địa bàn thành phố có 28 dự án đã được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ; 20 dự án chậm tiến độ đã có quyết định thu hồi đất; 16 địa điểm nghiên cứu quy hoạch và 3 quy hoạch chậm tiến độ; 15 dự án đã có quyết định/văn bản thu hồi địa điểm nghiên cứu/hủy bỏ quy hoạch; 1 danh mục địa điểm quá hạn nghiên cứu quy hoạch; 3 danh mục quy hoạch dự án đã được phê duyệt trên 3 năm nhưng chưa triển khai; 2 dự án chưa có hoạt động đầu tư.

Dự án Khu dịch vụ kho hàng và bến bãi tại Lục Phủ (xã Bắc Sơn) do Công ty CP Thương mại du lịch Kim Tinh làm chủ đầu tư, được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh; trong đó quy hoạch 4 khu, tổng diện tích 504.572m2 (điều chỉnh năm 2017 là 473.455m2). Ngày 24/6/2021, Sở TN&MT đã kiểm tra dự án này, trong đó chỉ rõ các nội dung chậm tiến độ. Hiện dự án đã chậm 4 năm 8 tháng so với phê duyệt.

Dự án Bến cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại phường Bình Ngọc, do Công ty TNHH Hương Anh làm chủ đầu tư. Theo tiến độ quy định, đến tháng 7/2010, dự án phải hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 22 năm triển khai, chủ đầu tư mới xây dựng được nhà tạm để trông coi dự án, san lấp khoảng 80% diện tích công trình theo quy hoạch, xây 100m kè, đóng khoảng 800 cọc bê tông hạng mục kè. Các hạng mục còn lại chưa triển khai theo phê duyệt. Hiện tuyến đê Hải Long đã xây dựng vào khu đất của dự án dài 20m, cao 1m, rộng 0,4m.

Ngày 17/11/2017, UBND tỉnh có Văn bản số 8608/UBND-QLĐĐ “Về việc báo cáo kết quả kiểm tra dự án xây dựng bến cá và dịch vụ hậu cần nghề cá của Công ty TNHH Hương Anh tại phường Bình Ngọc, TP Móng Cái”. Theo đó, UBND tỉnh giao UBND TP Móng Cái căn cứ kế hoạch triển khai dự án xây dựng tuyến đê chắn sóng Hải Long sông Ka Long tại phường Bình Ngọc để lập hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện dự án tuyến đê theo quy định. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, UBND TP Móng Cái lập hồ sơ thu hồi đất và thực hiện  bồi thường GPMB theo quy định. Căn cứ quy hoạch chung, thành phố chủ trì phối hợp với Ban Quản lý KKT tỉnh đề xuất lập quy hoạch xây dựng bến cá và dịch vụ hậu cần nghề cá trong khu vực, quan tâm tạo điều kiện cho Công ty TNHH Hương Anh triển khai dự án.

Ngày 19/9/2017, Sở TN&MT kiểm tra dự án; ngày 20/5/2021, TP Móng Cái kiểm tra tình hình thực hiện dự án, đã báo cáo UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, dự án của Công ty TNHH Hương Anh vẫn “đắp chiếu”, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Baoquangninh.com.vn