Tin tức đầu tư


Kiên trì "lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư": Đảm bảo hạ tầng liên thông, đồng bộ, hiện đại

05/02/2021

 

 “Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” có thể nói là một trong những thương hiệu của tỉnh. Bởi nhắc đến Quảng Ninh là nhắc đến những công trình nghìn tỷ đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Ngân sách địa phương được coi “vốn mồi” nhưng lại vô cùng quan trọng, có ý nghĩa động lực, thúc đẩy các dự án PPP được triển khai nhanh chóng. Nhờ vậy Quảng Ninh đã huy động được nguồn vốn khổng lồ ngoài ngân sách để hoàn thành hạ tầng một cách liên thông, đồng bộ, hiện đại. Từ đây, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện được những mục tiêu lớn trong phát triển.

Trong chuyến làm việc với tỉnh Quảng Ninh tháng 5/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, cắt băng khánh thành đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (TP Hạ Long). Ảnh: Đỗ Phương

 Những công trình đa mục tiêu

Ước tính giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư dành cho phát triển kết cấu hạ tầng của Quảng Ninh trên 123.000 tỷ đồng. Điều đặc biệt là, trung bình cứ 1 đồng ngân sách bỏ ra đã huy động được 8-9 đồng vốn ngoài ngân sách tham gia đầu tư vào tỉnh. Đây là điều không phải địa phương nào cũng làm được.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định: Quảng Ninh đã kiên trì, chủ động và sáng tạo thực hiện 3 đột phá chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ. Tỉnh đã huy động được nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, tạo bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng. Với tỷ lệ đô thị hóa cao, nguồn nhân lực có chất lượng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, Quảng Ninh có tiền đề căn bản và động lực quan trọng để phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại vào năm 2030.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bài viết cùng chuyên mục