Tin tức đầu tư


Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng về tăng trưởng GRDP

30/11/2023

Ngày 30/11, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong tháng và ước cả năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo. Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh điều hành cuộc họp.

Với sự nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm; thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế phù hợp với bối cảnh mới… các cấp, ngành, địa phương đã không ngừng đoàn kết, thống nhất quyết tâm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Vì thế, đến hết tháng 11, các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh giữ vững sự ổn định, phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 ước tăng 11,03%, bằng với kịch bản tăng trưởng, đứng thứ ba cả nước, lần đầu tiên đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng, quy mô nền kinh tế đạt hơn 315.000 tỷ.

Điểm nhấn trong 11 tháng năm 2023 đó là khu vực du lịch, tiếp tục là động lực trong tăng trưởng của tỉnh, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 14,85 triệu lượt, tăng 42% cùng kỳ năm 2022; kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh tăng 13,5% cùng kỳ; vị thế của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ngày càng quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh, với tốc độ tăng trưởng là 23,86% cùng kỳ; thu hút FDI đạt trên 3,1 tỷ USD, Quảng Ninh hiện đang là địa phương dẫn đầu trong số các tỉnh, thành phố trên cả nước về thu hút FDI năm 2023…

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Cùng với đó, các công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số được thúc đẩy tăng cường; giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Tỉnh đã tổ chức thành công Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; hoàn thành 8/8 nhiệm vụ xét tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; đời sống nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo không ngừng được nâng lên...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế. Đó là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với kế hoạch đề ra; tiến độ triển khai hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục dự án chưa đảm bảo tiến độ; một số sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo chưa đạt kịch bản tăng trưởng.

Lãnh đạo Sở KH&ĐT báo cáo kết quả phát triển KT-XH.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) hai con số (11,03%), giữ vững sự ổn định, phát triển KT-XH thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị tỉnh. Đồng chí đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân đã luôn đồng hành cùng tỉnh triển khai hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch.

Tháng 12/2023 là tháng cuối của năm, đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết của trung ương và tỉnh, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Quan điểm xuyên suốt đó là kiên trì giữ vững sức sản xuất của các trụ cột kinh tế.

Trong quá trình thực hiện, cần tiếp tục rà soát, nhận diện những khó khăn để kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản công ở các cấp ngân sách; chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công bằng việc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm; triển khai các chương trình, hoạt động thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tiếp tục tạo động lực, nền tảng cho tăng trưởng, phát triển không chỉ trong năm nay mà còn cho các năm sau.

Quang cảnh cuộc họp.

Cùng với đó, thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội; xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, kiến tạo phát triển, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ năm 2024, đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí yêu cầu các đơn vị cần chủ động bám sát Nghị quyết số 20-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh để xây dựng kế hoạch hành động năm 2024 ngày từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. 

Lưu ý trong triển khai toàn diện các nhiệm vụ, phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ kết quả và rõ lộ trình hoàn thành từng công việc; vừa tập trung vào những vấn đề cấp bách đặt ra, vừa chú trọng các chủ trương lớn mang tính chiến lược, lâu dài, chuẩn bị vững chắc nền tảng kinh tế kỹ thuật cho cả giai đoạn.

Đỗ Phương