Tin tức đầu tư


Móng Cái: Điểm nhấn cải cách hành chính

27/08/2022

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2022, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC)... 

https://media.baoquangninh.com.vn/upload/image/202207/medium/1987327_9dab571df51a48d0bb15a88be10d83be_08244211.jpgTP Móng Cái tập huấn vận hành ứng dụng Móng Cái Smart cho đội ngũ CBCC, tháng 6/2022. Ảnh: Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Công tác CCHC của thành phố đang có sự chuyển biến rõ rệt nhờ hiệu quả của việc thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Có thể kể đến những dấu ấn đổi mới: Các TTHC được thực hiện trên môi trường điện tử; hệ thống thư điện tử công vụ và chữ ký số được triển khai tại 100% cơ quan, đơn vị, với trên 300 hòm thư công vụ đã được cấp, 46 chữ ký số cơ quan, 152 chữ ký số cá nhân của lãnh đạo và cán bộ kế toán được lập.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý văn bản điện tử đã giúp đội ngũ CBCC giảm bớt việc in ấn giấy tờ, đi lại, mà xử lý văn bản ngay lập tức trên máy tính cá nhân. Trung tâm Hành chính công thành phố hiện cung cấp đa dạng các dịch vụ hỗ trợ, như: Tư vấn luật, kê khai, thiết kế, phô tô, bưu chính, biên lai điện tử, số hóa kết quả... Qua đó giúp công dân khi giải quyết hồ sơ, thủ tục không phải đến nhiều nơi, đi lại nhiều lần.

6 tháng đầu năm, thành phố giải quyết đúng và trước hạn 94,59% số hồ sơ TTHC tiếp nhận; gần 71% tổng số hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 100% TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công theo nguyên tắc “5 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả tại chỗ). Mức đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã duy trì ở mức khá cao.

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, từ đó tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của thành phố.

Baoquangninh.com.vn