Tin tức đầu tư


Móng Cái: Duy trì hoạt động xuất, nhập khẩu ổn định

23/11/2021

Thực hiện “mục tiêu kép” năm 2021, TP Móng Cái xác định nhiệm vụ trọng tâm, then chốt là giữ vững địa bàn an toàn, tranh thủ thời cơ thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) phát triển, nhất là xuất khẩu các nông sản Việt Nam, tạo thế và lực mới cho thành phố.

Thành phố có nhiều giải pháp linh hoạt, đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, hài hòa hợp tác, thống nhất với TP Đông Hưng (Trung Quốc) về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo khu vực cửa khẩu an toàn cao nhất, là điều kiện và tiền đề quan trọng duy trì và thúc đẩy hoạt động XNK.

Thành phố chú trọng kiểm soát nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn, vào khu vực cửa khẩu, lối mở, từ đó có biện pháp cách ly, ứng phó trên nguyên tắc “3 trước, 4 tại chỗ” và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, duy trì ổn định hoạt động XNK. Thành phố lập phương án kiểm soát, trong đó ứng phó nhanh, quyết liệt tình huống có 1 hoặc nhiều người xét nghiệm SARS-CoV-2 nghi ngờ dương tính trong khu vực cửa khẩu, lối mở, đảm bảo bình tĩnh, thống nhất, kịp thời bóc tách F0 ra khỏi khu vực cửa khẩu, lối mở sau 20 phút kể từ thời điểm phát hiện. Đồng thời nhanh chóng truy vết, xác định nhanh và cách ly các trường hợp liên quan, cùng với chiến lược theo dõi, xét nghiệm tầm soát để kịp thời phát hiện, hiệu quả và an toàn.

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái kiểm tra hàng hóa xuất khẩu qua lối mở Cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên.

Thành phố kiên trì vận động, thuyết phục cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ lái xe hiểu, đồng thuận với biện pháp, cách làm, vì mục tiêu duy trì hoạt động XNK, phục vụ tốt và đảm bảo sức khỏe của người lao động doanh nghiệp, công nhân, đội ngũ lái xe, nhân dân và lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ tại cửa khẩu; hạn chế tối đa chi phí phát sinh cho doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh khó khăn của dịch Covid-19, thành phố luôn quan tâm đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa; tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác với TP Đông Hưng (Trung Quốc) để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II.

Những giải pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng hành cùng doanh nghiệp đã góp phần ổn định và thúc đẩy hoạt động XNK qua địa bàn thành phố, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định, phát triển kinh tế. 10 tháng năm 2021, tổng khối lượng hàng hóa XNK đạt gần 1,6 triệu tấn (Cửa khẩu cầu Bắc Luân II đạt 791.282 tấn, tăng 20,66%; lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên đạt 790.933 tấn, tăng 185,8%), tăng 69,25% so với cùng kỳ năm 2020 (CK), dự kiến cả năm đạt 1,8 triệu tấn, tăng 20% so với kế hoạch năm; tổng kim ngạch XNK hàng hóa đạt hơn 3,1 tỷ USD, tăng 32% CK, trong đó: Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 1,5 tỷ USD, tăng 6% CK, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ USD, tăng 74% CK.

Quế Ninh (Báo Quảng Ninh)