Tin tức đầu tư


MÓNG CÁI: THIẾT LẬP “VÙNG XANH AN TOÀN” ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

02/04/2022

 

Đồng chí Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng ICD Thành Đạt.

Qua kiểm tra, lãnh đạo TP Móng Cái chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành khối cửa khẩu tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và TP Móng Cái về thiết lập “Vùng xanh an toàn”, phù hợp với chiến lược “ Zero Covid” của TP Đông Hưng (Trung Quốc); thường xuyên, chủ động trao đổi, phối hợp với các ngành chức năng phía bạn thống nhất thực hiện kịp thời các biện pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở, đảm bảo thông quan hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra sơ đồ bố trí việc kiểm soát người, phương tiện ra vào cảng.

TP Móng Cái yêu cầu Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái chủ trì, phối hợp các ngành khối cửa khẩu và Công ty cổ phần Thành Đạt, Công ty cổ phần XNK Quốc tế Tân Đại Dương rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cho các lực lượng chức năng, đội ngũ lái xe trung chuyển trong khu vực cửa khẩu, lối mở; đội ngũ công nhân lao động, đảm bảo sinh hoạt độc lập, thuận tiện, đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch duy trì ở mức cao nhất, đáp ứng nhu cầu thông quan, xuất nhập khẩu trong tình hình mới.

Lãnh đạo TP Móng Cái kiểm tra việc bố trí nơi sinh hoạt cho đội ngũ lái xe tại Cảng ICD Thành Đạt.

Đến thời điểm này, Công ty cổ phần Thành Đạt, Công ty cổ phần XNK Quốc tế Tân Đại Dương đang khẩn trương thực hiện phương án cải tạo, sửa chữa nâng cấp khu vực ăn nghỉ tập trung cho lái xe trung chuyển; đáp ứng cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường an toàn và đảm bảo quy trình khép kín cũng như các điều kiện phòng chống dịch trong khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc giám sát người, phương tiện ra/vào cảng, bãi tập kết phương tiện, hàng hóa một cách chặt chẽ, công khai, minh bạch…

https://baoquangninh.com.vn/

 

Bài viết cùng chuyên mục