Tin tức đầu tư


Móng Cái trồng mới 10ha rừng gỗ lớn do Tập đoàn Amata hỗ trợ cây giống

14/07/2022

Sáng 22/6, tại xã Hải Sơn, TP Móng Cái tổ chức ra quân trồng cây gỗ lớn do Tập đoàn Amata hỗ trợ cây giống. Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ phát động, Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện phát triển trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, các loại lim, giổi, lát trên địa bàn tỉnh.

Bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Amata Việt Nam, cùng nhân dân thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái, trồng rừng gỗ lớn.

11.000 cây giống lát và giổi đã được Tập đoàn Amata hỗ trợ cho TP Móng Cái để triển khai trồng 10ha rừng gỗ lớn tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn. Từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ cây giống của Tập đoàn Amata đã góp phần giúp TP Móng Cái hoàn thành kế hoạch trồng 60ha rừng gỗ lớn được UBND tỉnh giao trong năm 2022.

Từ đầu năm 2022 đến nay, TP Móng Cái đã trồng được 391,5ha rừng, đạt 78,3% kế hoạch, trong đó diện tích trồng rừng gỗ lớn là 47,1ha, đạt 72,3% kế hoạch. Toàn bộ nguồn giống cây để trồng rừng gỗ lớn phần lớn đều được TP Móng Cái tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ. Móng Cái cũng là một trong những địa phương đạt tiến độ trồng rừng gỗ lớn tốt hiện nay của tỉnh.

Tập đoàn Amata ủng hộ TP Móng Cái 11.000 cây giống giổi và lát để trồng rừng gỗ lớn năm 2022.

Hiện diện tích đất được TP Móng Cái quy hoạch cho lâm nghiệp là trên 28.674ha, chiếm 55,19% tổng diện tích đất tự nhiên của địa phương. Việc phát triển rừng bền vững của thành phố có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là an ninh - quốc phòng, cụ thể hóa quan điểm và định hướng phát triển của Quảng Ninh là phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững dựa vào 3 trụ cột là thiên nhiên, con người, văn hóa. 

baoquangninh.com.vn