Tin tức đầu tư


Nâng cao năng lực thu hút vốn đầu tư nước ngoài (Phần 2)

04/09/2022

Để có thể thuyết phục được các nhà đầu tư lớn, chiến lược từ các quốc gia trên thế giới, nhất là từ các nền kinh tế thành viên APEC, Quảng Ninh đã và đang nỗ lực hết mình để thực hiện và chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện tốt nhất nhằm thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư, kinh doanh và sinh sống gắn bó với tỉnh. Hiện, Quảng Ninh đang hoàn thiện quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan, công khai, tạo sự minh bạch và điều kiện tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất. Tỉnh đã phối hợp Công ty McKinsey (Hoa Kỳ), Nikken Sekkei (Nhật Bản) tập trung triển khai lập quy hoạch tỉnh trên cơ sở kế thừa 7 quy hoạch chiến lược quan trọng của tỉnh. Theo đó, nhà đầu tư sẽ tìm thấy những cơ hội đầu tư tiềm năng trong quá trình nghiên cứu quy hoạch để đề xuất thực hiện dự án động lực tại tỉnh.

 

Tỉnh cũng tập trung triển khai quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) trong phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông. Đặc biệt, kiên quyết loại bỏ các rào cản bất hợp lý, các chi phí không chính thức; củng cố, đổi mới cơ chế, phát huy hiệu quả mô hình trung tâm hành chính công, một cửa điện tử hiện đại... phù hợp với xu hướng chuyển đổi số toàn diện; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số để tăng năng suất và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân có trọng tâm, trọng điểm.

 

Quảng Ninh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về mặt bằng, quỹ đất sạch với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ; sẵn sàng về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động đã qua đào tạo; hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo lao động cho các dự án đầu tư. Đặc biệt, tỉnh nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đột phá để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt cơ chế chính sách về nhà ở để thu hút lao động khi làm việc tại Quảng Ninh, bao gồm cả nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp và nhà ở cho nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia gắn với các thiết chế văn hóa để đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động làm việc, sinh sống lâu dài tại Quảng Ninh.

 

Theo ông Nguyễn Đoàn Đình Cường, Phó trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu; ưu tiên thu hút các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, mang lại giá trị gia tăng cao, tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy, nâng cao hiệu quả kinh tế các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã thành lập. Đồng thời, phát triển theo chiều sâu để tăng tính cạnh tranh quốc gia và quốc tế, tăng tính liên kết giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế của Quảng Ninh - Hải Phòng; hình thành các cụm sản xuất có quy mô lớn, tập hợp các ngành liên kết; thu hút mọi nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển các khu kinh tế trọng điểm.

Baoquangninh.com.vn