Tin tức đầu tư


NGHỊ SĨ TRẺ THẮT CHẶT QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT NAM - NHẬT BẢN

14/08/2021

Cuộc tọa đàm là cơ hội để các nghị sĩ trẻ trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghị trường. 

Ngày 22/08, tại Nhà Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam phối hợp với Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản tổ chức tọa đàm giữa đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và nghị sỹ trẻ Nhật Bản.

Cuộc Tọa đàm là cơ hội để các nghị sĩ trẻ Việt Nam và Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghị trường, thúc đẩy mối quan hệ giữa những chính trị gia trẻ tuổi, tăng cường chia sẻ quan điểm, đưa ra các giải pháp mới để thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong nhiều lĩnh vực bảo đảm hướng tới mục tiêu hòa bình, phát triển và thịnh vượng. Đại biểu Quốc hội trẻ hai nước cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi hơn để thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào các hoạt động chính trị, trao quyền cho thanh niên, phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị.

Các đại biểu trẻ mong muốn góp tiếng nói vào các quyết sách của Chính phủ, các đảng chính trị, các tổ chức quốc tế; giúp Chính phủ mỗi nước hoạch định các chính sách liên quan đến giáo dục, định hướng nghề nghiệp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường việc làm, đào tạo và nâng cao các kỹ năng cho thanh niên để có cơ hội việc làm tốt hơn; kêu gọi thực hiện các sáng kiến trao quyền cho thanh niên trong doanh nghiệp và bảo đảm bình đẳng giới trong thị trường việc làm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trẻ tiếp cận được khoản vay và phân bổ ngân quỹ cho doanh nghiệp trẻ.

Nguồn: Sưu tầm