Tin tức đầu tư


NHIỀU DOANH NGHIỆP MUỐN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

15/08/2021

Chủ tịch Tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO) cho biết ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Báo cáo của JETRO cho thấy các chỉ số liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đều có sự cải thiện mạnh mẽ so với thời gian trước. 

Theo Báo cáo điều tra hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản ở nước ngoài trong tài khóa do Chủ tịch JETRO công bố, Việt Nam cùng với Mỹ và Tây Âu dang nổi lên là ba thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Nhật Bản. Theo báo cáo này, có 7,6% doanh nghiệp Nhật Bản chọn Việt Nam là điểm đến xuất khẩu quan trọng nhất. JETRO cho biết số lượng doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam đã tăng trong năm thứ hai liên tiếp, từ mức 32,4% lên 34,1%. Với kết quả này, Việt Nam được xếp trong nhóm ba điểm đến đầu tư có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn mở rộng hoạt động nhất. Bên cạnh đó, Việt Nam còn là điểm đầu tư mà các doanh nghiệp Nhật Bản có xu hướng tăng cường các chức năng cơ bản phục vụ cho hoạt động bán hàng và sản xuất.

Nguồn: Sưu tầm