Tin tức đầu tư


Nhiều giải pháp đảm bảo nguồn thu ngân sách

18/08/2022

Trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, thành phố đã bám sát tình hình, có nhiều giải pháp phù hợp, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN). 

Sau 3 năm tạm dừng bởi Covid-19, Cửa khẩu Ka Long thí điểm hoạt động trở lại từ ngày 17/6/2022.

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chính sách biên mậu của phía Trung Quốc, nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp khó khăn, nhất là các doanh nghiệp XNK, du lịch, dịch vụ. Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng phần nào đến số thu NSNN năm 2022 của thành phố.

Trước những thách thức khó khăn, thành phố đã chủ động phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong công tác thu NSNN, xây dựng các giải pháp từ đầu năm. Trong đó chú trọng rà soát các nguồn thu thuế, phí, tiền cho thuê đất, thu khác ngân sách theo quy định của pháp luật; nhiệm vụ thu thuế, thu phí, tăng thu, chống thất thu NSNN của các ngành, xã, phường gắn với chức năng, thẩm quyền quản lý... Đặc biệt, thành phố đã tận dụng tốt thời cơ, tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả thu, chi ngân sách và đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp XNK hàng hóa. Thành phố đã tổ chức an toàn, thành công 25 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động dịch vụ...

6 tháng đầu năm nay, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố đạt 1.667,256 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ năm trước (CK). Trong đó thu từ ngành Hải quan 564,893 tỷ đồng, tăng 23,3% CK; thu nội địa 646,168 tỷ đồng, tăng 26,6% CK. Đã có 7/9 khoản do thành phố thu đạt dự toán so tiến độ thu: Thu từ DNNN địa phương đạt 100,9% so dự toán (DT); thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh đạt 60,8% DT; thuế thu nhập cá nhân đạt 77,1% DT; lệ phí trước bạ đạt 52% DT; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 845 triệu đồng, đạt 845% DT tỉnh, 155% DT thành phố; tiền thuê đất đạt 58,3% DT; thu khác đạt 88,9% DT tỉnh, 93,8% DT thành phố. 2 khoản thu chưa đạt tiến độ thu đó là: Thu tiền sử dụng đất (chiếm 61,5% tổng thu nội địa tỉnh giao) đạt 43,1% DT tỉnh, 38,9% DT thành phố; thu phí, lệ phí đạt 21,9% DT (phí trung ương đạt 0,9% DT, phí hạ tầng cửa khẩu đạt 24,9% DT).

Baoquangninh.com.vn