Tin tức đầu tư


PCI QUẢNG NINH: NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ!

08/03/2021

Chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và các nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp khi tìm hiểu cơ hội đầu tư tại một địa phương.

Toàn cảnh Lễ công bố PCI 2020

Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, một lần nữa Quảng Ninh trở thành địa phương dẫn đầu trong cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) với 75,09 điểm (tăng 1,69 điểm so với năm 2019), vượt qua mốc 75 điểm trong kết quả xếp hạng PCI từ năm 2010 trở lại đây. Với kết quả này, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp khi duy trì 04 năm liên tiếp xếp thứ 01/63 và 08 năm liên tiếp trong top 5 các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.

Đại diện tỉnh Quảng Ninh đón nhận danh hiệu "Quán quân PCI 2020".

Phát biểu sau khi nhận danh hiệu quán quân PCI năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: để đạt được kết quả Chỉ số PCI hôm nay, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên đó là cải cách hành chính, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế, năng lực cạnh tranh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển bền vững. Trong đó tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp dựa trên 3 trụ cột, gồm: Chủ động, quyết liệt thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đảm bảo giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian giải quyết, giảm chi phí thực hiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công; Ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, phát huy hiệu quả chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng thành phố thông minh.