Tin tức đầu tư


Phát huy hiệu quả vốn đầu tư công

17/03/2021

Sau 4 năm thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, tạo sự đổi mới căn bản trong công tác lập kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch đầu tư; các nguồn vốn được huy động đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, góp phần giảm dần nợ đọng xây dựng cơ bản, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Giai đoạn 2016-2020, tổng số dự án được triển khai là 4.074 công trình, dự án (ngân sách tỉnh 614 công trình, dự án; ngân sách huyện 3.460 công trình). Trong đó, tỉnh quan tâm dành 15.867 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm, động lực, nhằm phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, nâng cao năng lực kết nối giữa các vùng miền trong tỉnh và giao thông ngoại tỉnh. Đến nay, Quảng Ninh đã có đủ cả 4 hệ thống giao thông huyết mạch.

Triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết liệt đổi mới trong quản lý đầu tư công, công tác lập, phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công của tỉnh đã chuyển từ kế hoạch hằng năm sang kế hoạch trung hạn, bảo đảm cân đối và bố trí đủ vốn cho các công trình, dự án quan trọng có trong danh mục theo các nghị quyết của Quốc hội; bước đầu ngăn chặn được tình trạng phê duyệt dự án vượt quá khả năng cân đối vốn, đầu tư dàn trải, kéo dài thời gian thi công làm tăng tổng mức đầu tư, gây nợ đọng xây dựng cơ bản... của giai đoạn trước. Nhiều dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công, góp phần thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.


 

Bài viết cùng chuyên mục