Tin tức đầu tư


PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙNG DOANH NGHIỆP

07/07/2021

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong bối cảnh đa phần doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, Quảng Ninh xác định cần ổn định tâm lý, nâng cao niềm tin với doanh nghiệp

Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái làm việc trực tiếp, lắng nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn cho Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam.

Nhằm giữ vững địa bàn an toàn, tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 9 tháng năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả khả quan, giúp tỉnh tự tin với mục tiêu thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” năm 2021. GRDP 9 tháng năm 2021 của tỉnh tăng 8,6%, cao hơn so với cùng kỳ (8,5%). Trong đó, riêng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 11,6%; tăng 1,8 điểm % so với kịch bản; đóng góp 6 điểm % tăng trưởng và chiếm tỷ trọng 53,9% GRDP.

 Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong bối cảnh đa phần doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, Quảng Ninh xác định cần ổn định tâm lý, nâng cao niềm tin với doanh nghiệp. Từ cấp tỉnh đến các địa phương và các sở, ngành đã liên tục tổ chức gặp mặt, đối thoại, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Đặc biệt, tỉnh đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác Hỗ trợ dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Quảng Ninh Investor Care) để nắm bắt khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ thủ tục về đầu tư, đất đai, GPMB..., hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh, chia sẻ: Tôi và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã được làm việc với tổ Investor Care Quảng Ninh và tôi đánh giá đây là một mô hình rất hiệu quả của tỉnh trong việc đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tại các buổi làm việc, thường trực Tổ Investor Care đã trực tiếp lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, kịp thời đưa ra các nội dung tham vấn, và tổng hợp chi tiết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp để báo cáo UBND tỉnh. Từ đó, nhiều vấn đề cấp thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được giải quyết kịp thời, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Sau gần 3 tháng hoạt động, Quảng Ninh Investor Care đã khẩn trương triển khai phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương rà soát, tổng hợp các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách để triển khai hỗ trợ đầu tư, trong đó lựa chọn ưu tiên 39/101 dự án với tổng mức đầu tư hơn 121.600 tỷ đồng nhằm đẩy nhanh công tác phối hợp, hỗ trợ để sớm khởi công triển khai trong năm 2021. Đến nay, đã có 12 dự án biến chuyển (chiếm 31,58%); dự kiến đến cuối năm nay sẽ có thêm 10 dự án đã được chủ đầu tư lựa chọn xem xét, đưa vào khởi công, hoạt động.

Nguồn: Sưu tầm