Tin tức đầu tư


Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu mới

22/06/2022

Thực hiện chủ đề công tác năm là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, hiện nay, Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo. Với sự quyết tâm cao, tỉnh chủ động phát triển nhân lực chất lượng cao tại chỗ, thu hút, giữ chân và trọng dụng nhân tài. Nhiệm vụ này tuy không dễ dàng, nhưng lại vô cùng cần thiết trong giai đoạn phát triển mới.

https://media.baoquangninh.com.vn/upload/image/202206/medium/1976340_img_2093_22421803.jpg PGS.TS Phạm Quý Giang giảng dạy cho sinh viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long.

Sau hơn 7 năm hoạt động, Trường Đại học Hạ Long đã dần khẳng định uy tín, trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Để có thể thực hiện sứ mạng đó, từ khi thành lập, nhà trường đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của tỉnh. Theo đó, tỉnh đã ban hành rất nhiều cơ chế, chính sách riêng có để phát triển quy mô, nhân lực cho nhà trường. Nổi bật là: Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường giai đoạn 2015-2017 và kéo dài đến 2020; chế độ chi cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thỉnh giảng tại trường Đại học Hạ Long, giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016); chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long...

Những chính sách ấy là bước đà để Trường Đại học Hạ Long nhanh chóng có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên thật sự chất lượng, hội tụ cả đức lẫn tài. Đến nay, Trường đã tiếp nhận, tuyển dụng 22 người (14 tiến sĩ, 8 thạc sĩ); mời 145 lượt giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ tham gia giảng dạy cho sinh viên trong trường.

Cùng với việc quan tâm phát triển Trường Đại học Hạ Long, hiện nay, tỉnh còn thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo để tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực. Ví dụ như, ở lĩnh vực giáo dục, tỉnh chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Đồng thời, ban hành rất nhiều chính sách đặc thù, riêng biệt, đãi ngộ lớn, nhằm tạo động lực để học sinh, người học, đặc biệt là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh đạt thành tích nổi trội, vượt bậc trong học tập cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng.

Hay như ở lĩnh vực du lịch, tỉnh đã quan tâm, có định hướng đào tạo, có chương trình khung đáp ứng được nhu cầu đào tạo hiện tại của các doanh nghiệp, tương thích với chương trình đào tạo du lịch của các nước trong khu vực và quốc tế… Đồng thời, dành nguồn lực nhất định từ ngân sách nhà nước để tổ chức thực hiện đào tạo tại chỗ cho hàng nghìn cán bộ quản lý và người lao động ngành du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh còn đầu quan tâm phát triển Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trở thành một trong những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) thuộc tỉnh lớn nhất trong toàn quốc. Nhờ đó, trung bình mỗi năm, nhà trường tổ chức hàng trăm lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hàng nghìn CB, CC, VC toàn tỉnh.

Đặc biệt, công tác sắp xếp tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC, thí điểm hợp nhất cơ quan, đơn vị, nhất thể hóa và tăng cường kiêm nhiệm các chức danh cũng được tỉnh thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Hiện nay, quy mô nguồn nhân lực của tỉnh đã lên tới gần 800.000 người. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 45,5%. Với quyết tâm đổi mới, sáng tạo, công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả, thành tựu mới, tạo nền móng quan trọng để Quảng Ninh bứt phá trong phát triển KT-XH cho giai đoạn tiếp theo.


 

Bài viết cùng chuyên mục