Tin tức đầu tư


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công tại Quảng Yên, Hạ Long

03/09/2021

Sáng ngày 3/9, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc, khảo sát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất, rừng trên địa bàn thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế hiện trường Dự án Xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc (tại Km20+050, đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng).

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế hiện trường tại các Dự án Xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc; Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (Km 6+700) đến đường tỉnh 338 (giai đoạn 1); Dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338 (giai đoạn 1); Dự án, công trình Cầu Cửa Lục 1 và Cầu Cửa Lục 3. Đây đều là các dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn thị xã Quảng Yên và TP Hạ Long.

Đoàn đã giám sát và nghe kết quả tình hình triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án. Để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, thời gian qua, TX Quảng Yên đã nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác GPMB, bàn giao diện tích cho chủ đầu tư để thi công các dự án.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư các dự án, đến nay, việc thực hiện các dự án đã được tỉnh quyết liệt chỉ đạo; các sở ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện triển khai thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là những vướng mắc về mặt bằng thi công, trình tự thủ tục về chuyển đổi mục đích đất, rừng; nguồn vật liệu đất đắp dẫn đến tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các dự án còn thấp, chưa đảm bảo yêu cầu chung của tỉnh.

Các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đang làm chủ đầu tư là những dự án, công trình hạ tầng giao thông động lực, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo.

Do vậy, để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án theo chỉ đạo chung của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp phối hợp với các địa phương Quảng Yên, Hạ Long đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiếp tục bám sát các Bộ, ngành Trung ương để sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phục vụ công tác GPMB; tập trung, quyết liệt hoàn thành việc GPMB đối với các vị trí còn vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Các nhà thầu cần tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, cam kết hoàn thành khối lượng công việc cao nhất; quan tâm đến công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành để đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh, thu hồi nguồn tạm ứng hợp đồng để đảm bảo nguồn lực ngân sách được sử dụng đúng quy định, hiệu quả.

Thùy Dương ( Trung tâm TT – VH TX Quảng Yên)