Tin tức đầu tư


Quảng Ninh: 16 chương trình tín dụng chính sách giảm lãi suất

20/03/2022

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) - Chi nhánh Quảng Ninh đã điều chỉnh giảm 10% lãi suất đối với 16 chương trình tín dụng chính sách do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Cán bộ ngân hàng giải ngân cho đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn tín dụng chính sách tại xã Bằng Cả, TP Hạ Long.

Chính sách khuyến khích này có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh hiện đã lấy ý kiến ​​của các sở, ngành địa phương và tất cả các huyện, thành phố trên toàn tỉnh để xây dựng chính sách giảm lãi suất cho vay của các HTX. Dự kiến, đề xuất về chủ trương này sẽ sớm được trình UBND tỉnh. Nguồn vốn hỗ trợ HTX này được UBND tỉnh ủy thác cho NHCSXH chi nhánh Quảng Ninh cho vay.

Theo thống kê, đến ngày 30/11/2021, NHCSXH Chi nhánh Quảng Ninh đã thực hiện 18 chương trình tín dụng với tổng dư nợ là 3.493 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách gần đây là nguồn hỗ trợ quan trọng cho người dân địa phương. Nó đã có tác dụng tăng thu nhập, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc giảm lãi suất cho vay lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, giúp người dân và doanh nghiệp bản địa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đại dịch admid Covid-19.

Nguồn: https://baoquangninh.com.vn/