Tin tức đầu tư


Quảng Ninh: Ba đột phá chiến lược năm 2023

02/12/2022

Nghị quyết số 12 - NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 được ban hành ngày 28/11/2022 đã đưa ra 3 đột phá chiến lược.