Tin tức đầu tư


QUẢNG NINH DẪN ĐẦU CHỈ SỐ PAPI NĂM 2020

14/04/2021

Tỉnh Quảng Ninh được xếp hạng đầu trong Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 được công bố ngày 14/4.

Kết quả được công bố hôm qua tại cuộc họp do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Phân tích thời gian thực và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức ).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh đã đến dự.

Theo Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020, tỉnh Quảng Ninh được xếp hạng đầu với điểm số hiệu quả tổng hợp theo chiều là 48,881, tiếp theo là tỉnh Đồng Tháp của Đồng bằng sông Cửu Long (46,961) và tỉnh phía bắc Thái Nguyên ( 46.471).

Đáng chú ý, tỉnh đứng đầu ở 3 tiêu chí là Minh bạch trong quá trình ra quyết định của địa phương (6,5 điểm), Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (8,29 điểm) và Cung cấp dịch vụ công (7,71 điểm).

Trong những năm qua, PAPI đã cung cấp dữ liệu và bằng chứng phản ánh tám khía cạnh chính trong hoạt động của chính phủ: Sự tham gia ở cấp địa phương, Tính minh bạch trong quá trình ra quyết định của địa phương, Trách nhiệm giải trình theo chiều dọc đối với người dân, Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Thủ tục hành chính công, Dịch vụ công Phân phối, Quản trị môi trường và Quản trị điện tử.

Báo cáo PAPI 2020 này ghi lại tiếng nói của 14.732 người được hỏi về kinh nghiệm của họ đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong quản trị, hành chính công và cung cấp dịch vụ công. Những người trả lời được lựa chọn ngẫu nhiên để đại diện cho quan điểm của công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và thuộc các thành phần nhân khẩu học khác nhau.

Những kết quả này đóng vai trò là nguồn thông tin quan trọng giúp hệ thống chính quyền các cấp và các nhà hoạch định chính sách kịp thời điều chỉnh và phát huy tối đa hiệu quả của các chính sách khác nhau.

Pic: Bản đồ PAPI 2020