Tin tức đầu tư


Quảng Ninh dự kiến thu hút 18 dự án FDI đầu tư vào các KCN trong năm 2023

01/02/2023

Chiều nay, 1/2, UBND tỉnh họp kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch tổng thể thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trên cơ sở kết quả rà soát và đăng ký của các đơn vị chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, danh mục dự án FDI dự kiến thu hút vào các khu công nghiệp năm 2023 gồm 18 dự án. Trong đó, 16 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 1,2 tỷ USD, tăng trên 10% chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh năm 2023 đã đề ra.

Theo đó, tại thị xã Quảng Yên gồm: Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong thu hút 4 dự án; Khu công nghiệp Sông Khoai thu hút 6 dự án; Khu công nghiệp Đông Mai thu hút 3 dự án, tất cả đều là các dự án mới. Tại TP Móng Cái, Khu Công nghiệp Hải Yên dự kiến thu hút 1 dự án mới và tại huyện Hải Hà, Khu công nghiệp Texhong dự kiến thu hút 2 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án.

Lãnh đạo chủ đầu tư Khu công nghiệp Sông Khoai (thị xã Quảng Yên) báo cáo về tiến độ triển khai hạ tầng và thu hút đầu tư các dự án thứ cấp.

Hiện tại, các dự án dự kiến thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp: Bắc Tiền Phong, Đông Mai, Hải Yên cơ bản đủ điều kiện thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các dự án còn lại gặp một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu san lấp mặt bằng đầu tư hạ tầng kỹ thuật …

Kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thu hút đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh là "Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân".

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Thống nhất kế hoạch thu hút đầu tư các dự án FDI 2023 với tổng nguồn vốn gần 1,2 tỷ USD vào 5 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế lên kế hoạch chi tiết tiến độ cụ thể cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từng dự án theo từng quý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/2.

Về các kiến nghị, đề xuất cụ thể của chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp với từng dự án thu hút đầu tư tại thị xã Quảng Yên, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung phối hợp với địa phương hoàn thiện các thủ tục, lên phương án GPMB cho các dự án này trước 15/2.

Đối với khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên làm việc với Tập đoàn Công nghiệp, Than - Khoáng sản Việt Nam để sử dụng đất đá thải mỏ thay thế, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tuần hoàn của tỉnh, hạn chế sử dụng đất đồi tự nhiên làm vật liệu san lấp mặt bằng. Đối với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp khác, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng theo đúng yêu cầu, chất lượng, tiến độ cam kết để tạo sức hấp dẫn, thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư thứ cấp, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, giữ đất trong các khu công nghiệp.

baoquangninh.com