Tin tức đầu tư


Quảng Ninh ghi nhận mức tăng trưởng 9 tháng đạt 9,94%

06/09/2023

Tỉnh phía Bắc thu hút 853,9 triệu USD vốn FDI trong 9 tháng đầu năm

tỉnh Quảng Ninh.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh Bắc Quảng Ninh dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 9,94% trong năm nay tính đến cuối tháng 9.

Khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng trưởng 9,08%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,19% và du lịch tăng 12,76%.

Trong 9 tháng, tỉnh cũng đã thu hút được 853,93 triệu USD vốn FDI, tương đương 85,4% kế hoạch năm.

Gần 13 triệu khách du lịch đã đến thăm Quảng Ninh, nơi có Vịnh Hạ Long, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỉnh cũng đạt doanh thu xuất khẩu 3,1 tỷ USD, tăng 14,15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 14,5% trong quý 4 và trên 11% cho cả năm.

vneconomy.vn