Tin tức đầu tư


Quảng Ninh: Hiện thực hoá mong muốn của Bác

15/06/2023

Cách đây 75 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trên cả nước. Người chỉ rõ: Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Người kêu gọi: Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi.

https://media.baoquangninh.vn/upload/image/202306/medium/2092713_2088186_dong_chi_bi_thu_tinh_uy_tro_chuyen_dong_vien_cong_nhan_thi_cong_du_an_duong_ven_song_ket_noi_tu_duong_cao_toc_ha_long_hai_phong_den_tx_dong_tr_13253809.jpg Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký trò chuyện, động viên công nhân thi công cầu Tổ hợp (Km3+600) thuộc dự án Đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX Đông Triều. Ảnh: Thu Chung

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

75 năm qua, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phong trào thi đua yêu nước của Quảng Ninh luôn gắn với những chặng đường lịch sử. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh luôn chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, làm nên những kỳ tích. Quảng Ninh từ tỉnh nghèo khó, phần lớn dựa vào sự hỗ trợ của Trung ương, nay đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.