Tin tức đầu tư


Quảng Ninh hoàn thành nông thôn mới trong năm nay

24/12/2022

Năm nay, tỉnh tập trung ưu tiên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới. và các vùng hải đảo.

Trường học mới xây dựng tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. — Ảnh TTXVN/VNS

Tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm nay

 

Dự kiến ​​đến cuối năm nay, toàn tỉnh có tất cả các xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới và cả 13 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, đây sẽ là tiền đề tốt tạo điều kiện thuận lợi để Quảng Ninh thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ tiêu chí mới về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 được ban hành ngày 8/3 theo Quyết định số 318/QĐ-TTg.

Xã nông thôn mới phải đạt 19 tiêu chí trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và sản xuất, văn hóa - xã hội và môi trường.

Các tiêu chí được chỉ định cho các khu vực khác nhau.

Cụ thể, xã kiểu mới phải có 80% diện tích canh tác được sử dụng hệ thống tưới tiêu chủ động. Nhìn chung, thu nhập bình quân đầu người phải đạt bình quân 48 triệu đồng (2.100 USD) mỗi năm vào năm 2022.

Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người hàng năm được nhắm mục tiêu là 39 triệu đồng (1.567 USD) đối với miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, trong khi đó là 53 triệu đồng (2.127 USD) đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long và 63 triệu đồng (2.529 USD) đối với vùng đông nam bộ.

Theo Bộ tiêu chí, tất cả các xã, huyện của tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, có 54/98 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 26/98 xã đạt tiêu chí Bộ tiêu chí. nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay, ông Ký cho biết.

Đáng chú ý, huyện Đầm Hà và Tiên Yên là 2 trong số 7 huyện được công nhận nông thôn mới nâng cao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Quảng Ninh triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 50/NQ -HĐND ngày 13/1/2021 của HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cho biết.

Năm nay, tỉnh đã tập trung ưu tiên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng biên giới, hải đảo.

 

Cụ thể, tỉnh đã phân bổ 715 tỷ đồng (28,5 triệu USD) từ ngân sách Nhà nước cho Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 565 tỷ đồng (22,5 triệu USD) được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng, và 150 tỷ đồng. tỷ (6 triệu USD) được ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay giải quyết việc làm tại các xã, thôn, bản nghèo.

Sự hỗ trợ đã giúp đồng bào các dân tộc nâng cao đời sống, tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, từng bước thoát khỏi đói nghèo.

Đầu tháng này, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết hỗ trợ pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã, thôn, bản miền núi, biên giới, hải đảo từ nay đến hết năm 2025.

Theo đó, đồng bào các dân tộc được trợ giúp pháp lý miễn phí trong các vụ việc pháp lý xảy ra trên địa bàn tỉnh, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Các hình thức trợ giúp pháp lý bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng.

Đến năm 2023, Quảng Ninh đẩy nhanh các mục tiêu phát triển đô thị, nông thôn, công nghiệp, xây dựng, du lịch, dịch vụ gắn với phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, đẩy mạnh liên kết vùng và liên vùng để hoàn thành xây dựng đô thị mới tiên tiến. nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới. Phát triển, Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững.

Để các chương trình nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng thiết thực, hiệu quả, hướng tới mục tiêu người dân có cuộc sống khá giả, no ấm từ những lợi thế tự nhiên của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo chính quyền các địa phương căn cứ vào đặc điểm của mình để đề ra các mục tiêu, giải pháp cho từng năm, từng thời kỳ.

Cụ thể, giai đoạn 2022-2023 sẽ có các giải pháp phát triển sản xuất, hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Giai đoạn 2023-2024, có giải pháp không để hộ tái nghèo, nâng cao mức thu nhập cho người cận nghèo.

Riêng đến năm 2023, Quảng Ninh phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 và xây dựng, thực hiện chuẩn nghèo mới của tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh sẽ nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên trên 95% dân số toàn tỉnh và 98% người dân được cấp nước sạch.

Nguồn: Vietnamnews