Tin tức đầu tư


Quảng Ninh: Thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước đạt hơn 52.600 tỷ đồng

24/03/2022

Thông tin được đưa ra ngày 14/12 tại hội nghị UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự kiến ​​thu, chi năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Vân, đã chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Vân chủ trì cuộc họp.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu GRDP năm sau đạt trên 10,1%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 52.600 tỷ đồng, bình quân vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%.

Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu thu hút trên 1,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tỷ lệ đô thị hóa đạt 68,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 85%, tỷ lệ giảm nghèo đạt 0,11%.

Nguồn: https://baoquangninh.com.vn/

 

Bài viết cùng chuyên mục