Tin tức đầu tư


Quảng Ninh từng bước phát triển hệ thống cảng biển

02/10/2022

Quảng Ninh có tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế biển như bờ biển dài 250 km, nhiều cảng nước sâu. Tỉnh đã từng bước cải thiện hệ thống cảng biển.

Quảng Ninh xác định kinh tế biển là động lực, mũi nhọn của phát triển dịch vụ - công nghiệp.

Với những lợi thế của mình, tỉnh đã xác định kinh tế biển là động lực, mũi nhọn của phát triển dịch vụ - công nghiệp. Năm 2019, Quảng Ninh ban hành Nghị quyết 15-NQ / TU với lộ trình phát triển cảng biển và dịch vụ kèm theo cho các năm 2019-2025, 2026-2030 và đến năm 2045. Theo đó, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng cảng biển tương ứng là 17,5% và 18,5% cho hai kỳ đầu.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy trong giai đoạn 2019-2021, các cảng biển địa phương hàng năm xử lý hơn 104 triệu tấn hàng hóa và thu về gần 7,5 nghìn tỷ đồng (323.830 USD) từ các dịch vụ liên quan.

Hiện 13 cảng trên địa bàn tỉnh đã được nâng cấp, bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là cơ sở rất quan trọng để dành quỹ đất ưu tiên cho phát triển logistics và dịch vụ hậu cần sau cảng, từ đó thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu phát triển cảng biển của địa phương.

Các cơ quan chức năng đã hết sức quan tâm đến công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các chủ tàu, doanh nghiệp hoạt động tại cảng địa phương, đồng thời các cơ quan chức năng khác sẽ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự.

Do Phuong