Tin tức đầu tư


Quảng Yên tập trung nâng cấp đô thị

22/02/2023

TX Quảng Yên đặt mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trước năm 2025 và đạt đô thị loại II trước năm 2030. Bởi vậy, năm nay được xem là năm bản lề để Quảng Yên đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, từng bước tiệm cận tiêu chí lên thành phố theo đúng lộ trình.

Tuyến đường Trần Nhân Tông (TX Quảng Yên) đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Năm 2020, xã Hiệp Hòa (TX Quảng Yên) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Từ năm 2020 đến nay, xã Hiệp Hòa tiếp tục nâng cao tiêu chí NTM gắn với chỉnh trang hạ tầng cơ sở phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí thành lập phường. Qua rà soát về hạ tầng giao thông, đến nay, 100% đường giao thông liên thôn đã được bê tông hóa. Tuy nhiên đối chiếu với các tiêu chuẩn thành lập phường, xã Hiệp Hòa có 5/15 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Cân đối thu chi ngân sách; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; diện tích đất giao thông tính trên dân số; mật độ đường cống thoát nước chính và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Ông Đinh Tuấn Thụy, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa, cho biết: Địa phương đang phối hợp với cấp có thẩm quyền rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm xã phù hợp với quy hoạch chung của thị xã. Đây là điều kiện tiên quyết, quan trọng, là cơ sở cho việc huy động nguồn lực xây dựng các dự án trọng điểm. Để khắc phục các tiêu chuẩn chưa đạt, thời gian tới, xã sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Cụ thể, danh mục đầu tư theo từng lĩnh vực, dựa trên các tiêu chí còn thiếu của phường, phân kỳ đầu tư theo từng năm để đảm bảo tiến độ hoàn thành và bố trí vốn. Bên cạnh đó, xã khuyến khích đào tạo chuyển đổi nghề, kết nối việc làm cho người dân vào các khu công nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao thu nhập; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, xây dựng chính quyền đô thị; quản lý đô thị, xây dựng văn hóa đô thị.

TX Quảng Yên có 19 đơn vị hành chính, trong đó có 11 phường (chiếm 57,9% đơn vị hành chính) và 8 xã. Theo quy định để lên thành phố trực thuộc tỉnh phải đảm bảo tối thiểu từ 65% số phường trở lên/tổng số đơn vị hành chính cấp xã. Vì vậy, từ nay đến năm 2025 mục tiêu của TX Quảng Yên sẽ nâng cấp 2 xã Hiệp Hòa và Tiền An lên phường. Việc thành lập hai phường này là điều kiện quan trọng để thị xã lên thành phố theo đúng lộ trình đề ra.