Tin tức đầu tư


QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

28/01/2021

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 40/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Ảnh minh họa

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về “Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng” như sau:

1. Hỗ trợ xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu hàng hóa xuất khẩu trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Sàn giao dịch thương mại điện tử được chọn để tổ chức gian hàng phải thuộc 50 sàn giao dịch thương mại điện tử hàng đầu thế giới theo xếp hạng của tổ chức đánh giá được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Nội dung thực hiện gồm: Tư vấn, hỗ trợ mở tài khoản trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Mở tài khoản, duy trì tư cách thành viên; Tuyên truyền, quảng bá, mời các đơn vị tham gia, giao dịch; Xây dựng hình ảnh, video, số hóa các sản phẩm trưng bày của đơn vị tham gia…

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung sau: Duy trì tư cách thành viên cơ bản cho tài khoản của đơn vị tham gia tối đa 12 tháng; duy trì tư cách thành viên đặc biệt cho đơn vị chủ trì tối đa 12 tháng để khai thác thông tin khách hàng cung cấp cho đơn vị tham gia; Thiết kế nhận diện chung gian hàng của các đơn vị tham gia.

2. Tham gia gian hàng của các hội chợ, triển lãm quốc tế trên môi trường mạng

Nội dung thực hiện gồm: Tuyên truyền, quảng bá, tổ chức giới thiệu thông tin về gian hàng của Việt Nam; mời các đơn vị tham gia, giao dịch; Thuê gian hàng trực tuyến…

Về nội dung hỗ trợ, hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung sau: Tuyên truyền, quảng bá, tổ chức giới thiệu thông tin về gian hàng của Việt Nam; mời các đơn vị tham gia, giao dịch; Thuê gian hàng trực tuyến; Thiết kế tổng thể và chi tiết khu gian hàng trực tuyến…

3. Tổ chức hội chợ, triển lãm trên môi trường mạng

Quy mô: Tối thiểu 100 đơn vị tham gia đối với hội chợ, triển lãm đa ngành; 50 đơn vị tham gia đối với hội chợ, triển lãm chuyên ngành.

Ngân sách hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, quảng bá, tổ chức giới thiệu thông tin về hội chợ, triển lãm; mời đơn vị tham gia, giao dịch; Thuê nền tảng trực tuyến tổ chức hội chợ, triển lãm; Thiết kế tổng thể và chi tiết hội chợ, triển lãm…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021.


 

Bài viết cùng chuyên mục