Tin tức đầu tư


QUY HOẠCH KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN: ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

16/07/2021

Những năm qua, Quảng Ninh đã dành nguồn lực lớn cho công tác quy hoạch và là tỉnh đầu tiên hoàn thành 7 quy hoạch chiến lược quan trọng. Qua đó, đã góp phần thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; tăng mạnh cả về số lượng và quy mô các dự án, công trình xây dựng, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Công tác quản lý về quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, dịch vụ công ích đô thị... cũng đã được quan tâm, tạo tiền đề hình thành một số khu đô thị mới, mang dáng dấp đẳng cấp, hiện đại như Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả. Đây đều là những đầu tàu phát triển KT-XH của tỉnh.

KCN Đông Mai (TX Quảng Yên) đã đầu tư đồng bộ hạ tầng, thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp.

Để tạo sự đồng bộ, tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, xây dựng các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch các khu chức năng. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Mạnh Tuấn, cho biết: Thực hiện nhiệm vụ của tỉnh giao, Sở đã phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát và xây dựng các quy hoạch. Đến nay, 13/13 đều đã có quy hoạch chung; tỷ lệ phủ kín các quy hoạch phân khu đạt khoảng 56,6%; tỷ lệ phủ kín các quy hoạch chi tiết đạt 56,9%. 111/111 xã trên địa bàn tỉnh đã triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đã phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị trấn; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị xã, thành phố.

 

Trước yêu cầu phát triển mới, nhằm từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị toàn tỉnh phát triển theo mô hình chuỗi đô thị; là động lực phát triển kinh tế của miền Bắc và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, hiện tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch được xác định có tính tích hợp cao, việc xây dựng là chưa có tiền lệ trong cả nước, bao gồm nhiều phần công việc đan xen, phức tạp. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa nền tảng quyết định cho sự phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn tới, là cơ sở định hướng và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, do đó cần phải được thực hiện với tiến độ và chất lượng cao nhất.

Cùng với đó, tỉnh đang chỉ đạo triển khai tiếp tục lập mới, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng như: Điều chỉnh quy hoạch chung KKT Cửa khẩu Móng Cái; quy hoạch chung KKT Quảng Yên; lập, điều chỉnh cục bộ 3 quy hoạch chung của TP Uông Bí, TX Đông Triều và TX Quảng Yên; lập Quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên. Đồng thời, đang điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tiên Yên mở rộng; điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện Đầm Hà và Quy hoạch chung thị trấn Đầm Hà mở rộng... Qua đó để tăng cường quản lý, thu hút đầu tư thực hiện quy hoạch.

Trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh thông qua, các sở, ngành, địa phương đang bắt tay vào tổ chức lập kế hoạch phát triển nhà ở tại các địa phương. Trong đó, ưu tiên việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân các KCN, nhà ở công nhân ngành than. Đối với chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Sở Xây dựng cũng đang tiếp tục hoàn thiện, trong đó có cập nhật quan điểm mới của tỉnh về phát triển đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

Việc đi trước một bước và có tầm nhìn dài hạn trong công tác quy hoạch sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh phát triển đột phá, là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia.

Nguồn: Sưu tầm