Tin tức đầu tư


QUY HOẠCH KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN: LỰC LƯỢNG LÁI XE THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

10/03/2022

Trong những năm qua, Quảng Ninh đã dành nguồn lực lớn cho công tác quy hoạch và là tỉnh đầu tiên hoàn thành 7 quy hoạch chiến lược quan trọng. Qua đó, đã góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị; tăng tốc độ đô thị hóa; tăng cả về số lượng và quy mô các dự án, công trình xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, dịch vụ công cộng đô thị ... cũng được quan tâm, tạo tiền đề cho việc hình thành một số khu đô thị mới. đẳng cấp, hiện đại như Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả. Đây đều là những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

 

Khu công nghiệp Đông Mai (TX Quảng Yên) được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

 

Để tạo sự đồng bộ, tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, xây dựng các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch các khu chức năng. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao, Sở đã phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng quy hoạch. Đến nay, 13/13 đã có quy hoạch chung; tỷ lệ phủ kín các quy hoạch phân khu đạt khoảng 56,6%; Tỷ lệ phủ các quy hoạch chi tiết đạt 56,9%. 111/111 xã trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đã phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến ​​trúc thị xã; quy chế quản lý quy hoạch, kiến ​​trúc thị xã, thành phố.

 

Đáp ứng yêu cầu phát triển mới, nhằm từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị toàn tỉnh phát triển theo mô hình đô thị chuỗi; Là động lực phát triển kinh tế của miền Bắc và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, hiện nay tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn Năm 2050. Quy hoạch được xác định có tính tổng hợp cao, xây dựng chưa từng có trên phạm vi cả nước, gồm nhiều bộ phận đan xen, phức tạp. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, có ý nghĩa cơ bản quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới, là cơ sở để chỉ đạo, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, vì vậy cần phải làm với mức độ cao nhất. tiến độ và chất lượng.

 

Cùng với đó, tỉnh đang chỉ đạo tiếp tục triển khai lập, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng như: Điều chỉnh quy hoạch chung KKT cửa khẩu Móng Cái; quy hoạch chung KKT Quảng Yên; lập, điều chỉnh cục bộ 3 quy hoạch chung thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên; lập Quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên. Đồng thời, đang điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tiên Yên mở rộng; điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Đầm Hà và quy hoạch chung thị trấn Đầm Hà mở rộng ... Qua đó nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hút đầu tư thực hiện quy hoạch.

 

Trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh thông qua, các sở, ngành, địa phương đang bắt tay vào tổ chức lập quy hoạch phát triển nhà ở tại các địa phương. Trong đó, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân các khu công nghiệp, nhà ở công nhân ngành Than. Đối với chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, trên cơ sở tiếp thu ý kiến ​​của Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, Sở Xây dựng cũng đang tiếp tục hoàn thiện, trong đó có những nội dung cập nhật quan trọng. Những điểm mới của tỉnh về phát triển đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

Đi trước một bước và có tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh phát triển bứt phá, trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. một địa điểm du lịch hàng đầu cả nước.

 

Nguồn: Sưu tầm