Tin tức đầu tư


Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp

16/08/2022

Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp bất chính với hình thức sinh lợi nhuận từ việc tuyển dụng các thành viên mới vẫn đang “len lỏi” ở một số địa phương. Thời gian qua, Sở Công Thương đã đẩy mạnh các biện pháp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, nhất là đối với đa cấp biến tướng.

Sở Công Thương phối hợp với huyện Ba Chẽ tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi về bán hàng đa cấp cho người dân trên địa bàn huyện.

Để nâng cao nhận thức cho người dân về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức đa cấp biến tướng, lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sở Công Thương đã tổ chức điều tra 7.000 phiếu khảo sát trên địa bàn 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Kết quả khảo sát cho thấy hiệu quả công tác tuyên truyền về nội dung này trong những năm qua còn hạn chế, phần lớn người dân còn thiếu hiểu biết về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tỷ lệ người dân hoàn toàn chưa biết đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chiếm 43,2%. Đối tượng khảo sát là những người dân có trình độ dân trí thấp, sinh sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Để nâng cao hiểu biết cho người dân về hoạt động bán hàng đa cấp, Sở Công Thương đã định hướng các hình thức tuyên truyền, thông tin đến người dân phải thực hiện thường xuyên, rộng rãi, đa dạng và linh hoạt; triển khai trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các nhóm đối tượng sinh viên, phụ nữ, người cao tuổi, người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... những người dễ bị lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, lừa đảo tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp trái phép.

Baoquangninh.com.vn