Tin tức đầu tư


Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 21,7% trong tháng 10

27/10/2023

Việt Nam có hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 125,8 nghìn tỷ đồng (5,1 tỷ USD), lần lượt tăng 21,7% và 7,4% so với tháng trước.

Theo Tổng cục Thống kê (GSO), cả nước đã ghi nhận 131.800 doanh nghiệp mới trong 10 tháng đầu năm nay với tổng vốn đăng ký hơn 1,21 triệu tỷ đồng và 880.000 lao động.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong kỳ là 51.900 doanh nghiệp, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, có 81.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đề nghị các hiệp hội ngành, doanh nghiệp chủ động hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu, khả năng của từng đơn vị cũng như chuyển đổi sản xuất kinh doanh phù hợp với xu hướng thị trường, đặc biệt là chuyển sang xuất khẩu xanh và bền vững.

Các doanh nghiệp nên tận dụng tối đa cơ hội và xu hướng phục hồi của thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu, ông Hải nói thêm.

sưu tầm