Tin tức đầu tư


SÓNG VAI CÙNG DOANH NGHIỆP

12/04/2022

 


Sở KH&CN tổ chức chương trình "Cà phê công nghệ", đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào chế biến, bảo quản nông sản, tháng 10/2021.

Sở KH&CN duy trì, tổ chức các chương trình “Cà phê công nghệ”, hội thảo, diễn đàn để tuyên truyền, phổ biến những cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến lĩnh vực KH&CN; lắng nghe, trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp trong ứng dụng, chuyển giao các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trong đó, ưu tiên giới thiệu những công nghệ tiên tiến, mô hình thực hành tốt về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn trong các lĩnh vực, mô hình về chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững, chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm; các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nuôi trồng bền vững; giảm thiểu, thu hồi, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải.

Đồng thời tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ tư vấn thủ tục cho doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp KH&CN; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về sản phẩm KH&CN, doanh nghiệp KH&CN để nâng cao giá trị thương hiệu, tạo uy tín đối với người tiêu dùng, “Doanh nghiệp KH&CN” trở thành thương hiệu mạnh, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp…

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thủy sản Quảng Ninh ứng dụng khoa học công nghệ chế biến sản phẩm ruốc hàu, ngao...

Lãnh đạo Sở KH&CN khẳng định: Thời gian tới, Sở tiếp tục làm tốt vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp trong lĩnh vực KH&CN, đưa các cơ chế chính sách KH&CN của tỉnh đến gần hơn với doanh nghiệp, lắng nghe các mong muốn của doanh nghiệp để có những điều chỉnh phù hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững. Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, coi đây là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp thích ứng, vượt khó trong đại dịch để vươn lên, tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu

Nguồn: Sưu tầm