Tin tức đầu tư


SỬ DỤNG LINH HOẠT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

18/03/2022

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa 14 đã xem xét việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2021 trên cơ sở một số dự án, công trình chưa triển khai, đẩy nhanh tiến độ. Nội dung này đã được các đại biểu HĐND tỉnh thông qua, biểu quyết và thông qua, khẳng định quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc sử dụng vốn hiệu quả, không để tồn đọng vốn.

 

 

 

Tính đến hết tháng 6, tổng chi kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn là hơn 18.700 tỷ đồng, chiếm 57% tổng chi ngân sách địa phương, gồm: Vốn ngân sách Trung ương trên 1.900 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước. . Ngân sách tỉnh hơn 10.400 tỷ đồng (chưa bao gồm nguồn ngân sách tỉnh chưa lập chi tiết), còn lại là ngân sách cấp huyện, cấp xã. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 38,7% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2020 5,4%, nhưng không đạt kỳ vọng của UBND tỉnh với mốc thời gian 30 /. tháng. 6 phải giải ngân 50% kế hoạch vốn.

 

Riêng vốn ngân sách tỉnh, năm 2021 bố trí 85 công trình chuyển tiếp và 21 công trình khởi công mới. Đến hết tháng 6/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 45%, cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 7,2%, cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo. Tuy nhiên, về chi tiết từng dự án, vẫn còn 35 dự án tỷ lệ giải ngân không đạt như chỉ đạo.

 

Về giải ngân vốn ngân sách huyện, đến hết tháng 6/2021, tỷ lệ giải ngân đạt 34,5%, cao hơn 4% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số địa phương giải quyết vướng mắc. Nguồn vốn ngân sách thấp không đảm bảo theo chỉ đạo của tỉnh như: Hạ Long giải ngân 18,5%, Cẩm Phả 30,3%, Cô Tô 20,8%, Vân Đồn 23,7%, Móng Cái 30,6%.

 

Ông Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Từ tình hình thực tế và căn cứ nhu cầu vốn, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư công. các nguồn vốn. ngân sách tỉnh năm 2021. Trong đó, đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 19 dự án tỷ lệ giải ngân chưa đạt 50% kế hoạch vốn, gồm 6 dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư; 10 dự án tại Khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái, Hải Hà, Tiên Yên, Đầm Hà, Cẩm Phả, Hạ Long; 2 dự án hoàn thành không cần vốn và 1 dự án không đảm bảo giải ngân 100% đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Về phần ngân sách cấp huyện, việc phân bổ, điều tiết thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND cấp huyện, trong đó còn hơn 147 tỷ đồng kế hoạch vốn chưa phân bổ tại các địa phương Uông Bí, Móng Cái, Đầm Hà, Cẩm Phả, Vân Đồn.

 

Từ kết quả tờ trình của UBND tỉnh, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua việc phân bổ, điều chỉnh 860 tỷ đồng vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh, gồm: Phân bổ hơn 176 tỷ đồng cho 9 dự án. quyết định Dự toán các dự án đã hoàn thành và 2 dự án đang triển khai; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công hơn 684 tỷ đồng cho 19 dự án.

 

 

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TX Đông Triều đến hết tháng 6/2021 đạt gần 50% kế hoạch. (Trong ảnh: Nhà thầu đang tích cực thi công tuyến đường trung tâm TX Đông Triều).

 

Với sự chủ động, linh hoạt trong điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công trong nhiều năm qua đã giúp Quảng Ninh tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, từng bước hình thành các dự án mới. , các công trình hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông, khơi thông các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các khu vực động lực, trọng điểm của tỉnh. Đến nay, nhiều công trình, dự án đã và đang phát huy hiệu quả sau đầu tư, tạo động lực then chốt để tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. xứng đáng là cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc.

Nguồn: https://baoquangninh.com.vn/