Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050


Tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

04/04/2023

Tải tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm:

(1)- Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

(2)- Báo cáo Tổng hợp.

(3)- Báo cáo tóm tắt.

(4)- Báo cáo Đánh giá Môi trường chiến lược.

Chi tiết tài liệu Quy hoạch (Bấm để tải về)

Sơ đồ hóa quy hoạch tỉnh Quảng Ninh


 

Bài viết cùng chuyên mục