Tin tức đầu tư


Tăng cường giám sát, phản biện xã hội

01/06/2023

Từ thực tiễn tình hình KT-XH trên địa bàn, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của TP Hạ Long đã tập trung linh hoạt, sáng tạo chuyển đổi nội dung, hình thức hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Đoàn giám sát của MTTQ TP Hạ Long thực hiện giám sát cộng đồng về thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đối với Công ty CP Đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh. Ảnh: Phương Loan (Trung tâm TT-VH Hạ Long)

Bám sát các quy định của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố, hằng năm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hạ Long đã tập trung ban hành các văn bản để triển khai nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Luôn sáng tạo, đổi mới từ nội dung, phương thức, đến chất lượng, để nâng cao hoạt động giám sát của MTTQ theo hướng tập trung giám sát nhằm giải quyết những điểm nghẽn, các bất cập ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Thông qua hoạt động giám sát, MTTQ TP Hạ Long đã kịp thời kiến nghị chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đơn cử, thực hiện chương trình giám sát cộng đồng về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, qua kiểm tra hồ sơ, biên bản và kiểm tra tại hiện trường cho thấy các đơn vị đã thực hiện đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố vẫn còn một số bất cập như nhiều điểm tập kết, trung chuyển rác chưa hợp lý; vẫn còn tình trạng xe vận chuyển rác để rỉ nước, hoặc làm rơi vãi rác thải ra đường, gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị; thời gian thu gom chưa thống nhất...

Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng của thành phố đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các điểm tập kết rác; tập kết phế thải xây dựng; có giải pháp đảm bảo mỹ quan đô thị khu vực để xe chở rác, khu vực để rác tạm thời; phối hợp cùng chính quyền địa phương khắc phục ngay tình trạng những điểm tập kết rác không đúng nơi quy định; thường xuyên rà soát các tuyến cống/mương thoát nước trong khu dân cư để có kế hoạch nạo vét kịp thời...