Tin tức đầu tư


Tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi

20/07/2023

Tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là hậu quả của dịch Covid-19 kéo dài; lạm phát tăng cao, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ tăng dẫn đến suy giảm tăng trưởng, suy giảm nhu cầu tiêu dùng... Bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh có nhiều giải pháp, trong đó quan tâm tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, tạo đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết TTHC cho doanh nghiệp trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Ảnh: Minh Hà

Từ cuối năm 2022, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, trong đó ưu tiên triển khai các nhiệm vụ nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân. Đặc biệt, tỉnh chỉ đạo tiếp tục cải tiến quy trình đăng ký doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng; tiến hành cấp mã số tự động, đăng ký lao động, BHXH, tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Qua đó, đã rút ngắn 50% thời gian giải quyết đối với 52 TTHC.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đối với cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, đặc biệt là đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian ở mỗi bước. Trong đó, việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng không quá 12 ngày; cấp giấy phép xây dựng không quá 7 ngày; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng không quá 7 ngày.

Tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm các thành phần hồ sơ có thể tiếp cận liên thông trên phần mềm chính quyền điện tử trong giải quyết TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và đăng ký đất đai... Qua đó, đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp không quá 14 ngày (thời gian quy định không quá 30 ngày); thời gian thực hiện thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không quá 7 ngày, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu không quá 15 ngày.

Cùng với đó, việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được tỉnh chỉ đạo quyết liệt. 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã cấp 1.462 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh; cung cấp 1.231 dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện số hóa 10.234 (đạt 77,7%); Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận và số hóa 13.421 hồ sơ (đạt 96,7%)

Đặc biệt, trong giao dịch thương mại qua biên giới, tỉnh triển khai kế hoạch cải cách hành chính, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025. Trong đó đặt mục tiêu: Giảm 10% thời gian thông quan, giải phóng hàng; giảm 20% số lô hàng phải lấy mẫu phân tích, phân loại; 100% chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nộp điện tử; giảm 25% tỷ lệ số cuộc kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch tuân thủ pháp luật của người khai hải quan; tăng 10% số lượng tờ khai làm thủ tục thông quan qua đại lý hải quan...

Chế biến các sản phẩm từ hàu tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thủy sản Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Trường

Hiện nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng không ngừng đổi mới và hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, giảm chi phí tiếp cận tín dụng, tạo thuận tiện cho khách hàng trong giao dịch. Đặc biệt là đơn giản hóa thủ tục cho vay cũng như cho vay căn cứ trên cơ sở phương án khả thi và có khả năng trả nợ, không nhất thiết phải có tài sản đảm bảo... Đây là giải pháp thiết thực giúp nâng cao khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

Song song với đó, tỉnh đã đặt mục tiêu, từ năm 2023 trở đi, mỗi cơ quan, địa phương tổ chức ít nhất 4 hội nghị gặp mặt doanh nghiệp/năm theo các chuyên đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để tuyên truyền, hướng dẫn chính sách mới, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, HTX. 6 tháng đầu năm nay, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2023 với trên 800 doanh nghiệp HTX, hộ kinh doanh tham gia. Đồng thời, tổ chức Hội nghị Cà phê doanh nhân với chủ đề “Gặp gỡ, trao đổi những nội dung mới và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư”. Tháng 6/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh... Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề đầu tiên với đại diện doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh, hướng tới mục tiêu cao nhất là xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, kiến tạo sự phát triển. Thông qua hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh có điều kiện lắng nghe trực tiếp ý kiến kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri là đại diện doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Là những dữ liệu thực tế quan trọng để HĐND tỉnh xây dựng và ban hành các nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách pháp luật, quản trị rủi ro trong bối cảnh những thách thức mới của tình hình thế giới và trong nước đang đặt ra.

Nguyễn Huế BQN