Tin tức đầu tư


Tập huấn nâng cao chất lượng cải cách hành chính của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

22/07/2023

Chiều ngày 21/7/2023, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, quán triệt mục tiêu cải cách hành chính và khuyến nghị giải pháp cải thiện các chỉ số cải cách hành chính để thiết thực hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ của Ban.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được Tập thể Cấp uỷ, Lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo sát sao, được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để tham mưu Tỉnh hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư.

Xác định chất lượng cải cách hành chính có mối quan hệ gắn kết mật thiết với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của tất cả cán bộ viên chức của Ban, Hội nghị tập huấn có sự tham dự đông đủ, trách nhiệm của toàn thể cán bộ của Ban. Chủ trì Hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Ngọc Văn - Phó Trưởng ban đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá kết quả cụ thể đối với từng tiêu chí thành phần bị trừ điểm, chỉ rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động trực tiếp đến các kết quả chỉ số cải cách hành chính của Ban, đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, viên chức trong Ban cần tập trung cao độ triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, nhằm khắc phục, cải thiện các chỉ số, chỉ số thành phần bị giảm điểm trong năm 2022. 

Ảnh: Quang cảnh buổi tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các Đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Quang Biển, Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ đã đưa ra các khuyến nghị thiết thực nhằm cải thiện các chỉ số, chỉ số thành phần; hỗ trợ, hướng dẫn toàn thể cán bộ, viên chức trong Ban các nội dung trọng tâm về cải cách hành chính, thang điểm và tài liệu kiểm chứng khi đánh giá đối với từng chỉ số, chỉ số thành phần, trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, giúp cho toàn thể đội ngũ viên chức của Ban bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn triển khai. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  hiện đại hóa hành chính góp phần hoàn thành mục tiêu công tác xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư.

Trên cơ sở nội dung, kiến thức được tập huấn, đồng chí Phó trưởng Ban IPA đề nghị lãnh đạo các phòng thuộc Ban chủ động đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, sâu sát hơn; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận chuyên môn trong tham mưu, giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả, tiến độ triển khai CCHC; tăng cường kiểm tra công vụ, đẩy mạnh thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của tất cả cán bộ chuyên môn; tập trung chuyển đổi số; chủ động phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng cải thiện chỉ số CCHC, hiệu quả hoạt động của các phòng chuyên môn trong thời gian tới.

Văn phòng Ban

 


 

Bài viết cùng chuyên mục