Tin tức đầu tư


Thặng dư thương mại đạt mức cao nhất 5 năm

25/10/2023

Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại 24,6 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm, cao nhất trong 5 năm, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Công Thương, các công ty trong nước nhập siêu 18 tỷ USD trong khi các công ty có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả doanh nghiệp dầu thô) xuất siêu 42,6 tỷ USD.

“Thặng dư thương mại giúp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân bằng nền kinh tế và hỗ trợ thanh toán quốc tế”, báo cáo cho biết.

Nhập khẩu giảm 12% so với cùng kỳ xuống còn 267 tỷ USD, do khó khăn trong việc tìm kiếm người mua nước ngoài khiến các nhà sản xuất đặt mua ít nguyên liệu từ nước ngoài hơn.

sưu tầm