Tin tức đầu tư


THÀNH LẬP BỘ PHẬN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HÀN QUỐC TỈNH QUẢNG NINH (KOREA DESK QUẢNG NINH)

07/03/2021

 

 

Tính đến 20/3/2021, Hàn Quốc có hơn 9.000 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 71 tỷ USD, xếp thứ nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. FDI Hàn Quốc tăng mạnh trong giai đoạn 2014 - 2019, duy trì ở mức cao và ổn định 7 - 10 tỷ USD/năm. Về ngành nghề đầu tư, FDI của Hàn Quốc tập trung vào nhóm lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Hyosung... là những nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo của Hàn Quốc tại Việt Nam. Tỉnh Quảng Ninh có 11 dự án FDI có vốn đầu tư Hàn Quốc (gồm 04 dự án trong KCN, KKT và 07 dự án ngoài KCN, KKT) với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 77,13 triệu USD, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chế tạo; nông lâm nghiệp; dịch vụ ăn uống; bán buôn, bán lẻ; giải trí, truyền thông; giáo dục – đào tạo. Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án cơ bản ổn định, hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Tọa đàm xúc tiến đầu tư “Quảng Ninh - Cơ hội đầu tư mới” (Tháng 8/2020)

Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng với những diễn biến khó lường gây ra tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thế giới nói chung, Việt Nam trong đó có Quảng Ninh nói riêng. Các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh cũng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Xác định Hàn Quốc là một trong những đối tác truyền thống của tỉnh, đồng thời để đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp FDI tại tỉnh và tăng cường hoạt động thu hút đầu tư từ Hàn Quốc, trong Quý 2/2021, Quảng Ninh đã thành lập Bộ phận Hỗ trợ Đầu tư Hàn Quốc tỉnh Quảng Ninh (Korea Desk Quảng Ninh).