Tin tức đầu tư


Thêm 311 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

28/06/2022

Ngày 4/6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 5/2022, đã có thêm 311 nhà đầu tư nước ngoài được trung tâm cấp mã số giao dịch chứng khoán.

https://media.baoquangninh.com.vn/upload/image/202206/medium/1976501_cdf5d18542ea651a0335be97682b4208.jpg Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong tháng 5/2022, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 311 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu hơ 50% vốn điều lệ (32 tổ chức và 279 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 43 nhà đầu tư nước ngoài (9 tổ chức và 34 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 8 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài (5 tổ chức và 3 cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 42.078 mã (5.272 tổ chức và 36.806 cá nhân).