Tin tức đầu tư


THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU: CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁNH HÀNH CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ DDCI, PAR-INDEX, SIPAS, DGI, ICT-INDEX

10/06/2022

Chiều ngày 9/6, thị xã Đông Triều đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã; phân tích, đánh giá các Chỉ số DDCI, PAR INDEX, SIPAS, DGI, ICT-INDEX thị xã năm 2021 và xác định các phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 7 tháng cuối năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị uỷ; Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Phạm Ngọc Văn, Phó Trưởng ban Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh; Phạm Quang Biển, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh; Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh...

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị uỷ phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị uỷ nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh luôn được Đảng bộ và hệ thống chính trị trong toàn thị xã xác định là một trong 3 khâu đột phá chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 25 và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ hàng năm. Trong những năm qua, hệ thống chính trị Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Đông Triều đã đồng lòng, tập trung, kiên trì, linh hoạt trong chỉ đạo, lãnh đạo với phương châm: “đã nói phải làm”, thực chất, không hình thức, đặc biệt là quán triệt cải cách thủ tục hành chính đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với con người và từng nhiệm vụ cụ thể; lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo quan trọng trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, đào tạo công dân điện tử, tiến tới chuyển đổi số toàn diện thị xã Đông Triều theo Nghị quyết số 09 ngày 05/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  

Về công tác nâng cao năng lực cạnh tranh, 2022 là năm thị xã Đông Triều có bước đột phá lớn về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), tăng 08 bậc từ vị trí thứ 10 năm 2020 lên vị trí số 02 năm 2021 trong các huyện, thị thành phố trực thuộc tỉnh; Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực và được đánh giá cao của thị xã Đông Triều, cùng chung tay với nỗ lực của cả hệ thống chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp ngày càng thực chất, hiệu quả. Đồng thời, năm 2021 là năm thứ 3 liên tiếp thị xã Đông Triều giữ vị trí số 1 về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX); Lần đầu tiên xếp thứ nhất về Chỉ số hài lòng (SIPAS); Chỉ số Chính quyền điện tử (ICT) và Chỉ số quản trị cấp huyện (DGI) tiếp tục duy trì trong nhóm 3 vị trí dẫn đầu.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Văn - Phó trưởng Ban IPA phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư tỉnh, đại diện Sở Nội vụ đã phân tích đánh giá chuyên sâu các chỉ số và khuyến nghị một số giải pháp nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã Đông Triều năm 2022 và thời gian tới theo đúng định hướng chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong quá trình xây dựng chính quyền kiến tạo: lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho sự phục vụ; xác định cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững là một trọng tâm cải cách, là nhiệm vụ quan trọng, mang tính tất yếu; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”. Những đánh giá, phân tích này đã chỉ rõ thị xã cần duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được; thống nhất các mục tiêu, phương hướng, giải pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ số, trong đó trọng tâm là công tác CCHC nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; xây dựng nền hành chính thị xã Đông Triều mang tính phục vụ, ngày càng chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả góp phần tích cực, mạnh mẽ trong triển khai, thực hiện chuyển đổi số toàn diện thị xã Đông Triều đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Với chặng đường dài tham gia, gắn bó đồng hành cùng các Chỉ số DDCI, PAR INDEX, SIPAS, DGI,, ICT thị xã Đông Triều đã có sự thay đổi rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự quyết tâm, nỗ lực trong việc cải thiện, nâng cao thứ hạng các Chỉ số, đồng thời nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính một cách thực chất đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; việc thực hiện tốt cải cách hành chính sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, an toàn và minh bạch cho người dân, doanh nghiệp. Kết quả của sự nỗ lực đó, thị xã Đông Triều đã ba năm liên tiếp nằm trong nhóm Xuất sắc, giữ vị trí số 1 toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư