Tin tức đầu tư


Thông báo tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2022

08/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư gửi Thông báo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022:

Thông báo số 54.KH.UBND của UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Thông báo số 321.TB.SNV của Sở Nội vụ về tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2022


 

Bài viết cùng chuyên mục