Tin tức đầu tư


Thủ tướng:Tạo mọi điều kiện cho kinh tế tư nhân yên tâm đầu tư, kinh doanh

16/02/2021

 

Chiều 18/2, Thường trực Chính phủ đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận Dự thảo Đề án đổi mới toàn diện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế thực hiện Nghị quyết Trung ương số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

     Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.

Trình bày báo cáo tóm tắt về dự thảo đề án, cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự thảo đã đưa ra 5 nhóm giải pháp và 25 nhiệm vụ theo các chức năng cơ bản của quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế.

Về mục tiêu tổng quát, theo Đề án, đến năm 2030, đổi mới căn bản và toàn diện phương thức quản lý Nhà nước theo hướng Chính phủ số, chuyển từ kiểm soát sang quản lý và kiến tạo; từ can thiệp trực tiếp sang gián tiếp; từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, góp phần đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế tư nhân nêu trong Nghị quyết 10-NQ/TW và Nghị quyết 98/NQ-CP.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá dự thảo đã đánh giá đúng thực trạng, nêu bật xu hướng nợ công giảm so đầu nhiệm kỳ, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, hiệu quả sử dụng tăng lên, bảo đảm những nhu cầu bức thiết, tích cực tìm nguồn, thay đổi cơ chế tăng cường hiệu quả nợ công, gắn trách nhiệm của người sử dụng nợ công cũng như vấn đề đối ứng... Theo dự thảo này, đến năm 2025, mức độ vay nợ công và nợ Chính phủ vẫn an toàn trong giới hạn, các chỉ tiêu an toàn nợ công được kiểm soát chặt chẽ. Chính phủ làm hết sức mình cùng các địa phương để tăng cường hiệu quả sử dụng nợ công, cơ chế quản lý nợ công được hoàn thiện.