Tin tức đầu tư


THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

13/06/2021

Những cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng của các doanh nghiệp góp phần nâng cao tỷ trọng cơ cấu kinh tế trên địa bàn thị xã, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng tốc độ bình quân tăng 15,14%/năm; ngành nông nghiệp đạt 3,85%/năm. Những năm qua, thị xã đã tập trung nhân rộng mô hình sản xuất, xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN mới trong các doanh nghiệp, đặc biệt là ưu tiên các sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương như: Sản xuát vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, chế biến các sản phẩm nông, lâm, nghiệp. Cùng với đó, chủ động hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học trong việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ phát triển sản phẩm thuộc Chương trình OCOP.

Trong giai đoạn 2021-2030, TX Đông Triều đã xác định rõ mục tiêu phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu và thành lập TP Đông Triều trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Do đó, thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trên các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng phát triển, nâng cao tỷ trọng và chất lượng dịch vụ, gắn với các sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có, tạo dựng thương hiệu địa phương và từng bước đưa du lịch tiến tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thị xã tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, giao thông đối nội đối ngoại, phát triển dịch vụ hỗ trợ du lịch thương mại với các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng tiện lợi gắn với ứng dụng KHCN trong quản lý hoạt động du lịch. Đồng thời, phát triển mô hình “Người NTM kiểu mẫu làm du lịch cộng đồng”