Tin tức đầu tư


Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh

04/11/2022

Kết quả nhiệm vụ KH&CN “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh” (Sở KH&ĐT chủ trì thực hiện) đã cung cấp nhiều giải pháp thực tiễn để tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, tổ chức hoạt động phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế.

Mô hình du lịch cộng đồng của anh Nguyễn Trung Kiên (CLB Đầu tư và Khởi nghiệp TP Hạ Long) thu hút du khách đến Quảng Ninh.

Những năm gần đây, nhiều giải pháp đột phá để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại Quảng Ninh đã được tỉnh quan tâm. Đặc biệt, việc tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp được tỉnh chú trọng, với mong muốn phát triển hạ tầng vườn ươm doanh nghiệp, kết nối nguồn lực; phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, ý tưởng kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ; xây dựng văn hóa khởi nghiệp trong cộng đồng.

Quảng Ninh đã và đang dành nhiều sự quan tâm cho mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua những cơ chế, chính sách mang tính động lực. Tỉnh đã ban hành kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành vào cuộc tích cực, chung tay xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Tiêu biểu như sự ra đời của các CLB đầu tư khởi nghiệp; các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về khởi nghiệp; cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp; xây dựng vườn ươm khởi nghiệp; tạo điều kiện về giải quyết TTHC, vay vốn ưu đãi, tư vấn hỗ trợ pháp lý, thuế… 

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động khởi nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều mặt cần phải cải thiện. Trong đó, phối hợp triển khai các hoạt động còn rời rạc, chưa đồng bộ, chưa phát huy mạnh mẽ trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp. Hầu hết thúc đẩy khởi nghiệp mới dừng lại ở việc hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mà chưa có sự bứt phá theo hướng đổi mới, sáng tạo. Các phong trào khởi nghiệp hoạt động phân tán, thiếu tập trung; các mối liên kết giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp chưa được hình thành đồng bộ. Vai trò của Nhà nước trong hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn hạn chế; thiếu chính sách rõ ràng để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt là ý tưởng khởi nghiệp chưa nhiều, nguồn lực đầu tư hạn hẹp, thiếu tính đổi mới sáng tạo, thiếu các dịch vụ hỗ trợ về tiếp cận tài chính, tư vấn hỗ trợ để thương mại hóa sản phẩm, phát triển doanh nghiệp thành công, chưa tương xứng với tiềm năng.

Trước thực tế đó, trong thời gian khảo sát, nghiên cứu 20 tháng (10/2020-5/2022), Sở KH&ĐTđã đưa ra những báo cáo chuyên đề về thực trạng hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiến nghị, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh. Trong đó tập trung  ban hành những cơ chế, chính sách linh hoạt, thực tế, sát sườn hơn; hỗ trợ, giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp khởi nghiệp liên quan đến tài chính, quản trị, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm thị trường, truyền thông; tổ chức tốt các hoạt động tạo hứng khởi cho cộng đồng khởi nghiệp; xây dựng hệ thống vườn ươm…

Từ kết quả của nhiệm vụ KH&CN này, Sở KH&ĐT sẽ ứng dụng vào công tác quản lý của đơn vị, đồng thời có những tham mưu cụ thể cho UBND tỉnh để xây dựng, ban hành các kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

Baoquangninh.com.vn

 

Bài viết cùng chuyên mục