Tin tức đầu tư


Thủy sản tăng tốc

08/08/2022

Chịu ảnh hưởng mạnh bởi thời tiết, dịch bệnh, giá nhiên liệu..., 6 tháng đầu năm nay, một số chỉ tiêu nông nghiệp chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng, trong đó có thủy sản. Ngành thủy sản đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2022.

https://media.baoquangninh.com.vn/upload/image/202207/medium/1985740_1958347_day_chuyen_che_bien_tom_tai_cong_ty_cp_che_bien_thuy_san_bna_anh_viet_hoa_12374310_14040805.jpgSản phẩm tôm chế biến của Công ty CP Chế biến thủy sản BNA (huyện Ba Chẽ).

Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng năm 2022 của tỉnh đạt 72.921 tấn, đạt 97,1% kịch bản tăng trưởng; trong đó, sản lượng khai thác 34.834 tấn, đạt 94,1% kịch bản, sản lượng nuôi trồng 38.087 tấn, đạt 100% kịch bản. Đáng chú ý, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành thủy sản năm nay là thay thế vật liệu nổi sử dụng trong nuôi biển thân thiện với môi trường. Đến hết tháng 6, toàn tỉnh mới chuyển đổi được 89 vạn/3 triệu quả phao cần chuyển đổi.

Khai thác thế mạnh về nuôi tôm, Sở chỉ đạo đẩy mạnh nuôi tôm vụ 3; tăng cường hướng dẫn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người nuôi giảm thất thoát trong quá trình nuôi, qua đó đảm bảo 6 tháng cuối năm sản lượng nuôi tôm theo kế hoạch đạt 12.909 tấn, cả năm đạt 25.000 tấn.

Đối với khai thác thủy sản, Sở chỉ đạo theo dõi diễn biến thời tiết, dự báo ngư trường, tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên các vùng biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất. Đồng thời, vận động viên ngư dân bám biển, chủ động sản xuất trong thời điểm thời tiết thuận lợi, tìm ngư trường tập trung thủy sản để khai thác, áp dụng kỹ thuật thủy sản để tăng năng suất, hiệu quả, giá trị khai thác, hiện đại hóa đội tàu khai thác...

Sở tham mưu triển khai có hiệu quả các giải pháp quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; thiết lập tạm thời 10 điểm kiểm soát tàu cá tại các bến, cảng, khu neo đậu tránh trú bão; giao các địa phương, đơn vị đánh giá hiện trạng, đề xuất chủ trương đầu tư cảng cá loại II, loại III tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Sở tiếp tục triển khai các dự án thành lập khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần; dự án điều tra nguồn lợi thủy sản ven bờ và vùng lộng; giám sát môi trường Vịnh Hạ Long.

Baoquangninh.com.vn