Tin tức đầu tư


Tiên Yên: Đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị

13/06/2023

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội huyện Tiên Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. 

ĐVTN xã Yên Than, huyện Tiên Yên tham gia trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị huyện Tiên Yên được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Với phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", đội ngũ cán bộ dân vận của huyện đã tham mưu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực. Đặc biệt, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách trong GPMB, tích cực tham gia và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh...

Trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", phân loại, xử lý rác thải tại gia đình. Nổi bật, tại xã Hải Lạng, Hội Phụ nữ đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chủ động phân loại rác thải ngay tại gia đình. Các đoàn thể trong xã cũng trích nguồn quỹ hoạt động, hỗ trợ 50% chi phí mua thùng rác đặt tại các gia đình để đảm bảo cho việc thu gom rác hiệu quả.

Chị Đinh Thị Mai (thôn Hà Dong Nam, xã Hải Lạng) chia sẻ: Được tuyên truyền thu gom và đổ rác rác đúng nơi quy định, được hỗ trợ mua thùng rác gia đình, tôi và nhiều hộ dân trong xã thêm nâng cao ý thức trong hành động bảo vệ môi trường. Các hộ dân bảo nhau chủ động phân loại rác ngay tại nhà, nhắc nhở nhau không xả rác ra môi trường và thu gom đúng nơi quy định để giữ gìn vệ sinh chung...

Ngoài ra, các thôn cũng thành lập tổ thu gom rác thải, thường xuyên thu gom rác đến nơi quy định, hạn chế hình thành những điểm chứa rác thải tự phát. Người dân cũng chủ động tham gia các phong trào, hoạt động dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, đưa đến bãi tập kết và tiêu hủy, không để gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích các hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; đưa khu chăn nuôi ra xa khu dân cư. Nhiều thôn đã trang bị thùng đựng chai lọ, vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng...