Tin tức đầu tư


TIÊN YÊN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

09/01/2022

Huyện Tiên Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; các xã Hải Lạng, Điền Xá, Phong Dụ được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; các xã Đông Hải, Đông Ngũ, Tiên Lãng, Yên Than, Đồng Rui được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022, huyện Tiên Yên phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao.  

Tuyến đường xanh - sạch - đẹp xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên.

Theo rà soát, để trở thành huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2022, Tiên Yên còn 5/9 tiêu chí và 10/39 chỉ tiêu chưa đạt chuẩn. Do đó, huyện sẽ theo sát tiến trình hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu để cân đối, bổ sung nguồn lực thực hiện.

Xác định thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM nâng cao, huyện sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển cây ăn quả tập trung; ưu tiên mở rộng các vùng sản xuất, danh mục sản phẩm lợi thế của địa phương, nhất là sản phẩm thuộc Chương trình “2 con, 1 cây”; hoàn thiện chuỗi sản xuất và nhận diện thương hiệu hàng hóa.

Bên cạnh đó, huyện cũng thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn; phát triển mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đông Ngũ. Huyện cũng tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững, giải quyết hiệu quả mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế rừng với bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chặt chẽ quy hoạch mặt nước. 

Nhà văn hóa xã Đại Dực, huyện Tiên Yên được xây dựng khang trang.

Ông Vi Quốc Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cho biết: Để đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022, huyện phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 69%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 97%. Bên cạnh đó, tỷ lệ dân số đô thị Tiên Yên mở rộng được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 75%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom đạt trên 85%.

 Nguồn: Sưu tầm